Trích dẫn Gửi bởi phuocam
Xin hỏi vì sao xóa ?.
Tại vì đâu có cần cải tiến thêm nữa.


Trích dẫn Gửi bởi Nguoiay
Đúng là không thể ngắn hơn được nữa! ...