Chào mọi người, Chào Ba tê và quanghai1969
Tôi tham gia mục này quá trể, nhưng đọc mới thấy nên anh em thông cảm.
Sau khi đọc bài viết và code của các bạn tôi có thắc mắc như sau mong các bạn giúp:
Cột D (target.count =1) là cột tách tên. Sau khi tên đã được tách tôi cần sửa lại "Họ" hoặc tên "đệm" rồi nhấn Enter thì nó sẽ xoá mất Tên ở cột D rồi tách tên đệm sang. Điều kiện đặt ra là
1- Nếu cột D rỗng (Target.count = " ") thì tách tên từ cột C sang.
2- Nếu cột D không rỗng (Target.count <> " " ) thì không tách tên từ C sang D.