Như tiêu đề minh xin các bạn giúp đỡ mình cách dùng công thức để có tổng số giờ làm việc lấy từ 5 sheet TUẦN qua sheet TỔNG từ ngày 1 tháng đến 30 tháng 9.Xin chân thành cảm ơn các bạn