Cảm ơn Let'GâuGâu rất nhiều

Mình Công nhận Let'GâuGâu là rất cao thủ Excel
Mình đang tìm công thức này

Cảm ơn! và mong diễn đàn ngày càng mạnh hơn nữa!