+ Khi in kh
ổ ngang trong Excel 2010 .Mình đã margin trái 0.25 , phải ra 0.25 gần hêt trang in cả 2 bên, trong page setup cũng vây nhưng khi in ra thì bên phải và trái trang in lại không như mình chỉnh. Trái phải cùng la tư 2 - 2.5.Mình muốn phải và trái trang in là 0.25 mình phải làm thế nao, moi nguoi giup minh vơi