Chào mọi người
tình hình là có 1 một bảng dữ liệu, có bạn làm việc viết công thức này mà khóa hết không cho ai biết
sau này bạn đó nghĩ việc nên cái bảng cũng chết luôn
có một số lý do nên bạn đó không unlock file được...
mình có tìm hiểu và giải được một số hàm còn lại mốt số dùng VBA nên mình không có cách nào kiểm tra được
mình cần hỏi là cột M FIND_NAME và FIND_CODE nó được viêt như thế nào mình có ngâm được mấy ngày thì cái FIND_CODE là số thứ tự trong bảng tính
còn lại mình không hiểu nữa
nên bạn nào biết thì viết lại hàm giúp mình nhé
mình cảm ơn

bảng này có tác dụng khi gõ vào mã bất kỳ nó sẽ tìm ra danh sách dữ liệu có chứa từ minh gõ ở sheet mặt hàng từ đó mình tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn tại bảng dữ liệu mặt hàng bên mình tới khoảng 20.000 dòng
hoặc bạn nào có cách nào để tìm nhanh hơn thì giúp mình

file mình hơn 1 MB nên mình up ở đây mấy bạn vào xem giúp mình nhé

https://secufiles.com/1UHr/FILE_G%E1%BB%ACI_CH%E1%BB%A2_XEM_H%C3%80NG.xlsx