Trích dẫn Gửi bởi pthieu2805
Chào, có thể bạn chưa hiểu.
File Ngày là file mà dữ liệu được cập nhật hàng ngày, số lượng Row thay đổi ( được Insert thêm).
Cái file mà tui gởi là file VD việc link file có màu sác.
Thanks
làm được chưa bác. đúng là bác trên kia chưa hiểu câu hỏi. sr em đào mộ @@