Em có 1 tập tin tên là thisinh. tập tin này copy to từ foxpro. Tuy nhiên khi em lấy dữ liệu từ file vogiu copy vào file excel thì lại ko thể lưu được mà phải lưu sang tập tin tên khác. Có điều, tập tin khác thì không thể append from vào file thisinh.dbf được.
Vậy cho em hỏi, có cách nào để lưu dữ liệu tại file thisinh hay ko?
Có cách nào chuyển dữ liệu từ file excel vogiu sang file thisinh.dbf hay ko?
nhờ các Thầy, anh chị giúp đỡ cho em. Cám ơn mọi người đã đọc bài