Trích dẫn Gửi bởi Huyn Park
Mình gửi file đính kèm nhé. Trong đó ghi chi tiết bảng mẫu (1 phần) và kết quả mong muốn. Xem giúp mình nhé. Tks bạn.
Nếu làm như vậy thì dùng luôn COUNTIF là xong ngay.

Tôi muốn đếm luôn số các giá trị khác nhau thì làm thế nào?