Cả nhà giúp em với ạh
Hiện tại em đang có 1 file dữ liệu dùng pivottable.
Nhưng cột Hệ số KPIs em muốn tra theo bảng bên dưới, nhưng em không thể chèn thêm 1 cột sử dụng hàm IF trong pivot (do hàm quá dài, không hỗ trợ)
Có anh chị nào có cách chèn vào giúp em
Em cám ơn rất nhìu