Bạn gửi file chính lên đi thì mọi người mới giúp bạn được, chứ cái file kia thì chắc chỉ cần copy và paste là xong rồi.