Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Xin Add-in cố định vùng di chuột (Scroll Area) cho Office 2010

 1. #1
  boyclone2 Guest

 2. #2
  seobookin Guest
  Trích dẫn Gửi bởi huuthang_bd
  Làm theo yêu cầu cho bạn luôn.
  Sử dụng trong menu chuột phải nhé.
  bạn ơi add-in này chỉ cố định vùng đang hiển thị thôi, ngoài ra nó còn khóa chết tất cả các ô luôn ko sửa được gì cả
  ví dụ mình muốn đặt scroll area cho sheet 1 là A1:H50 và mọi ô trong vùng này đều hoạt động bình thường

 3. #3
  grantevil Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Decepticon
  bạn ơi add-in này chỉ cố định vùng đang hiển thị thôi, ngoài ra nó còn khóa chết tất cả các ô luôn ko sửa được gì cả
  Là sao bạn? Tôi không hiểu.
  Add-in này chỉ làm thay việc mà bạn đang làm tay trong hình ở bài #1 và cho phép lưu lại thiết lập của bạn.

  Trích dẫn Gửi bởi Decepticon
  ví dụ mình muốn đặt scroll area cho sheet 1 là A1:H50 và mọi ô trong vùng này đều hoạt động bình thường
  Muốn vậy thì bạn chỉ việc chọn vùng A1:H50, click chuột phải chọn Set Scroll Area.

 4. #4
  chandat Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Decepticon
  bạn ơi add-in này chỉ cố định vùng đang hiển thị thôi, ngoài ra nó còn khóa chết tất cả các ô luôn ko sửa được gì cả
  ví dụ mình muốn đặt scroll area cho sheet 1 là A1:H50 và mọi ô trong vùng này đều hoạt động bình thường
  Bạn xem thử được chưa, chọn vùng cần Set Scroll Area nhấp Menu chuột phải để chọn. Muốn nó trở thành Add-Ins để sử dụng cho các file khác thì bạn mở nó lên và lưu dưới dạng Add-Ins(dạng xlam), sau đó add vào Excel để sử dụng.

 5. #5
  giangvan89 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi huuthang_bd
  Là sao bạn? Tôi không hiểu.
  Add-in này chỉ làm thay việc mà bạn đang làm tay trong hình ở bài #1 và cho phép lưu lại thiết lập của bạn.

  Muốn vậy thì bạn chỉ việc chọn vùng A1:H50, click chuột phải chọn Set Scroll Area.
  ặc, vậy mà mình cứ nghĩ phải hiện cái cửa sổ để điền giá trị :P
  add-in chạy ổn rồi nhưng cái này là gì vậy ợ

 6. #6
  mewevn Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Decepticon
  ặc, vậy mà mình cứ nghĩ phải hiện cái cửa sổ để điền giá trị :P
  add-in chạy ổn rồi nhưng cái này là gì vậy ợ
  Cái đó không phải do Add-in của tôi tạo ra. Bạn kiểm tra lại các Add-in khác hoặc các file đang mở.

 7. #7
  hì, add-in của bác giaiphap gọn gàng hơn nhưng ko thể lưu lại thiết lập như của bác huuthang_bd, hơi bị tiếc [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG]


  Trích dẫn Gửi bởi huuthang_bd
  Cái đó không phải do Add-in của tôi tạo ra. Bạn kiểm tra lại các Add-in khác hoặc các file đang mở.
  vậy thì quái nhỉ, chả hiểu mọc ra từ đâu, xóa hết add-in rồi mà vẫn còn != =)

 8. #8
  kulu193 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Decepticon
  Bình thường mình làm như trong ảnh rất là bất tiện, vừa mất công lại không thể lưu sau khi đóng file. Các anh chị có add-in nào giải quyết được vụ này ko ạ?


  Bạn có thể sử dụng một trong 2 sự kiện này cho đối tượng ThisWorkbook:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Private Sub Workbook_Open()
  Dim Sh As Worksheet
  For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
  Sh.ScrollArea = "A16:T55"
  Next
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
  Sh.ScrollArea = "A16:T55"
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Cách thứ nhất áp dụng cho trường hợp bạn không có nhu cầu thêm/xóa sheet, còn cách thứ 2 áp dụng cho trường hợp có thể phát sinh việc thêm, xóa sheet trong quá trình làm việc với file.

 9. #9
  dungtsbd Guest
  cám ơn bạn nhưng cách này cũng chưa ổn lắm vì vùng cần khóa ở mỗi sheet là khác nhau, phải có thêm tùy chọn vùng khóa giống cái kuntools for excel mới được.

 10. #10
  thienho Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Decepticon
  hì, add-in của bác giaiphap gọn gàng hơn nhưng ko thể lưu lại thiết lập như của bác huuthang_bd, hơi bị tiếc [IMG]images/smilies/a01.gif[/IMG]


  vậy thì quái nhỉ, chả hiểu mọc ra từ đâu, xóa hết add-in rồi mà vẫn còn != =)
  Mình mã hóa lại file của bác huuthang_bd bạn xem có giúp ích được gì không?

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •