dhn46 chia sẻ mọi người Addin viết công thức hóa học.

Cách sử dụng:

Bước 1: Viết công thức hóa học bình thường dạng

Mã:
H2SO4 + 2NaOH = 2Na2SO4 + 2H2O

Hoặc

H+ + Cl- = HCl
Các dấu +, = giữa các chất viết cách các chất bằng dấu space, dấu +,- ion viết liền với chất

Bước 2: Chọn ô chứa công thứ sau đó bấm Ctrl + Q

Hy vọng Addin sẽ hữu ích với công việc của các bạn.