Hiện tại em đang dùng add-ins Doisorachu để đổi số ra chử trong Excel, nói chung add-ins này tất ok, nhưng gặp phải vấn đề này. Khi gõ lệnh =vnd(1039), kết quả sẽ là "Một ngàn, ba mươi chín đồng chẵn". Em thấy như vậy cũng ok lắm rùi, nhưng khi chứng từ chuyển lên Kho bạc NN thì bị trả lại với lý do sai số tiền bằng chữ. Em phải chỉnh lại bằng tay thành "Một ngàn, không trăm ba mươi chín đồng chẵn" thì chứng từ mới đi được. Do trình độ tin học có hạn, mong có pro nào hảo tâm, chỉnh giúp mình cái add-ins tý. Mong anh em giúp đỡ giùm. Thanks nhiều nhiều ...
Đính kèm file add-ins để các pro tham khảo.