Tình hình là em có 1 sheet có thống kê dữ liệu bán theo ngày( sheet "Theo Dõi".em muốn tạo 1 sheet mới lọc dữ liệu shop nào bán tốt ( ví dụ sản lượng >20t) thì báo qua sheet mới.Nhưng 02 ngày bán tại 1 điểm nên khi báo qua sheet mới sẽ có điểm trùng.Mọi người xem cứu em với ạ....