Em viết 1 chương trình dùng linkTab, có nhiều người sử dụng, chương trình kết nối và làm việc rất tốt, mỗi user đều có tên đăng nhập + pass, hồ sơ của user nào thì chỉ người đó mới được xoá, sửa. Hiện chương trình đang xảy ra 1 lỗi như thế này, nhờ các bác gỡ rối hộ.
Nếu user1 tạo mới, đồng thời user2 cũng tạo mới record, cả 2 nhập liệu, lưu và in ấn hoàn tất (không xảy ra ván đề gì), sau đó thoát ra hoặc di chuyển qua record khác khi quay lại sẽ xảy ra trường hợp hồ sơ của người này lưu chồng lên record của người khác và hồ sơ của user khác thi bị mất. Có cách nào giải quyết ván đề này, các bác cứu em với (nếu có giúp thì các bác chỉ rõ cho em 1 chút nhé, AC em dốt lắm do ăn học không đến nơi đến chốn. Rất cảm ơn các bác.