Mình có bảng tính như file đính kèm
Giờ mục đích của mình là sắp xếp khách hàng theo từng loại KH A,B,C,D,E
Dưới mỗi khách hàng của cuối cùng mình insert thêm 1 dòng để tính tổng của loại đó
Tiếp theo đối với mỗi bảng tính của từng loại khách hàng mình lại sort theo mã cán bộ quản lý, địa chỉ,... để dễ quản lý
Nếu bảng tính của mình cố định số dòng số cột như thế này thì sẽ đơn giản nhưng bảng báo cáo của mình thay đổi mỗi ngày. Số lượng khách hàng, loại khách hàng, nhân viên tư vẫn đều có thể thay đổi
Vậy cho mình hỏi mình cần phải xây dựng công thức như thế nào để thực hiên tự động công việc trên
Thank các bạn rất nhiều