Trong Excel 2007 trở lênh, thông thường mình chọn vào Excel Option, nó hiện ra hộp thoại.
Kiểu hộp thoại giống như Tab trong UserForm của mình nhưng mà Tab theo kiểu khác.
Cho em hỏi trong .Net thì dùng controls nào để tạo ra cái tương tự như cái hộp thoại của Excel nhỉ.
Em có gửi hình đính kèm.

Mong nhận được câu trả lời của anh chị, cảm ơn anh chị nhiều.