Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Tổng hợp công nợ theo điều kiện

 1. #1
  songdonggun Guest
  Trích dẫn Gửi bởi satthuvae
  Em Chào mọi người
  Em có sheet tổng hợp công nợ, do sheet tổng hợp này của em luôn luôn thay đổi về mặt số liệu. Do đó khi mà mỗi lần thay đổi số liệu em ngồi nhặt bằng tay một báo cáo chi tiết theo điều kiện đã cho sẵn.
  Mọi người xem có thể giúp em tạo maro tự động cho báo cáo này giúp em.
  Em gửi File đính kèm
  Em xin cám ơn ạ!.
  xEM THỬ ĐÚNG KHÔNG NHA BẠN

 2. #2
  hgk.vn Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hophoang
  xEM THỬ ĐÚNG KHÔNG NHA BẠN
  Cám ơn Bạn nhiều
  Mình nhập ô B5 là 131 hoặc 331 kết quá không giống với ví dụ bạn ah. Bạn kiểm tra lại giúp mình với.

 3. #3
  Công ty LC Guest
  Trích dẫn Gửi bởi satthuvae
  Em Chào mọi người
  Em có sheet tổng hợp công nợ, do sheet tổng hợp này của em luôn luôn thay đổi về mặt số liệu. Do đó khi mà mỗi lần thay đổi số liệu em ngồi nhặt bằng tay một báo cáo chi tiết theo điều kiện đã cho sẵn.
  Mọi người xem có thể giúp em tạo maro tự động cho báo cáo này giúp em.
  Em gửi File đính kèm
  Em xin cám ơn ạ!.
  Xem file bấm vô hình, rồi kiểm tra thử xem:

  Mã:
  Sub GLL()
  Dim Arr(), vlArr(), I, J, K, DK1, DK2, Ws, lr, x, y
  With Sheet1
   lr = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
   Arr = .Range("A3:I" & lr).Value
  End With
  Ws = Array(Sheet2, Sheet3)
  For J = 0 To UBound(Ws)
   With Ws(J)
   K = 0: x = 0: y = 0
   ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 5)
    DK1 = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C4:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("H4:H" & lr)) * 0.1
    DK2 = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C4:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("I4:I" & lr)) * 0.1
    For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(I, 1) <> Empty And Arr(I, 3) = .Name And _
    IIf(J = 0, (Arr(I, 4) >= DK1 Or Arr(I, 8) >= DK1), (Arr(I, 5) >= DK2 Or Arr(I, 9) >= DK2)) Then
       K = K + 1
       vlArr(K, 1) = Arr(I, 1)
       vlArr(K, 2) = Arr(I, 2)
       vlArr(K, 3) = "'" & Arr(I, 3)
       vlArr(K, 4) = Arr(I, 4 + J)
       vlArr(K, 5) = Arr(I, 8 + J)
       x = x + vlArr(K, 4)
       y = y + vlArr(K, 5)
    End If
    Next
    .[A3:E10000].ClearContents
    .[A3].Resize(K, 5) = vlArr
    .[A3].Offset(K) = "Other"
    .[B3].Offset(K) = "Other Clients"
    .[C3].Offset(K) = "'" & .Name
    .[B3].Offset(K + 1) = "Total"
    .[D3].Offset(K + 1) = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C4:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("D4:D" & lr).Offset(, J))
    .[E3].Offset(K + 1) = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C4:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("H4:H" & lr).Offset(, J))
    .[D3].Offset(K) = .[D3].Offset(K + 1) - x
    .[E3].Offset(K) = .[E3].Offset(K + 1) - y
   End With
  Next
  End Sub

 4. #4
  baobinh Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giangleloi
  Xem file bấm vô hình, rồi kiểm tra thử xem:

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  Cám ơn bạn rất nhiều ah
  Tuyệt vời quá ah.

 5. #5
  acaramia Guest

  Tổng hợp công nợ theo điều kiện

  Em Chào mọi người
  Em có sheet tổng hợp công nợ, do sheet tổng hợp này của em luôn luôn thay đổi về mặt số liệu. Do đó khi mà mỗi lần thay đổi số liệu em ngồi nhặt bằng tay một báo cáo chi tiết theo điều kiện đã cho sẵn.
  Mọi người xem có thể giúp em tạo maro tự động cho báo cáo này giúp em.
  Em gửi File đính kèm
  Em xin cám ơn ạ!.

 6. #6
  thethongminhvn Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giangleloi
  Xem file bấm vô hình, rồi kiểm tra thử xem:

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  Chào bạn, hôm nay mình chạy số liệu khác, mới phát hiện chưa cộng hết một số cột, bạn có thể xem giùm mình không.
  Khi lọc 131, thì ko lên ô H3 và khi lọc 331 thì ko lên ô I134.
  Minh gửi file đính kèm.
  Cám ơn bạn đã giúp đỡ.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi satthuvae
  Chào bạn, hôm nay mình chạy số liệu khác, mới phát hiện chưa cộng hết một số cột, bạn có thể xem giùm mình không.
  Khi lọc 131, thì ko lên ô H3 và khi lọc 331 thì ko lên ô I134.
  Minh gửi file đính kèm.
  Cám ơn bạn đã giúp đỡ.
  Mã:
  Sub GLL()
  Dim Arr(), vlArr(), I, J, K, DK1, DK2, Ws, lr, x, y
  With Sheet1
   lr = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1
   Arr = .Range("A3:I" & lr).Value
  End With
  Ws = Array(Sheet2, Sheet3)
  For J = 0 To UBound(Ws)
   With Ws(J)
   K = 0: x = 0: y = 0
   ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 5)
    DK1 = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C3:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("H3:H" & lr)) * 0.1
    DK2 = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C3:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("I3:I" & lr)) * 0.1
    For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(I, 1) <> Empty And Arr(I, 3) = .Name And _
    IIf(J = 0, (Arr(I, 4) >= DK1 Or Arr(I, 8) >= DK1), (Arr(I, 5) >= DK2 Or Arr(I, 9) >= DK2)) Then
       K = K + 1
       vlArr(K, 1) = Arr(I, 1)
       vlArr(K, 2) = Arr(I, 2)
       vlArr(K, 3) = "'" & Arr(I, 3)
       vlArr(K, 4) = Arr(I, 4 + J)
       vlArr(K, 5) = Arr(I, 8 + J)
       x = x + vlArr(K, 4)
       y = y + vlArr(K, 5)
    End If
    Next
    .[A3:E10000].ClearContents
    .[A3].Resize(K, 5) = vlArr
    .[A3].Offset(K) = "Other"
    .[B3].Offset(K) = "Other Clients"
    .[C3].Offset(K) = "'" & .Name
    .[B3].Offset(K + 1) = "Total"
    .[D3].Offset(K + 1) = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C3:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("D3:D" & lr).Offset(, J))
    .[E3].Offset(K + 1) = WorksheetFunction.SumIf(Sheet1.Range("C3:C" & lr), .Name, Sheet1.Range("H3:H" & lr).Offset(, J))
    .[D3].Offset(K) = .[D3].Offset(K + 1) - x
    .[E3].Offset(K) = .[E3].Offset(K + 1) - y
   End With
  Next
  End Sub

 8. #8
  truongweescape Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hpkhuong
  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  Em cám ơn anh hpkhuong à.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •