sao mình tải về lại lỗi fon chữ vậy bạn
bạn dùng font nào vậy