Trích dẫn Gửi bởi ChanhTQ@
Theo mình thì khi bỏ trống được vài ô thì tìm 4 số sẽ nhanh hơn;
Trong trường hợp này thì bước 3 không cần để trống:


Đúng là may mắn số này khó đoán chỉ chắc vị trí số nào chỉ biết gồm 4 số : 4 7 5 6

GAME , nếu giải ngược: tức là cho người đưa ra số, máy tính đóng vai trò đoán số thì rất khó, bạn có ý kiến hay giải pháp gì không?