Học trình chiếu PowerPoint 2007 qua video, dễ hiểu, dễ thực hành.
Các bạn xem qua link sau đây nhé:
http://goo.gl/7sKRMQ
https://sites.google.com/site/hocabc111/home/pp2007