Rõ ràng là người Mỹ khó mà làm lung lay hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện https://thethaotaiphat.vn/huong-dan-...y-chay-bo-dien được ý chí của người Nhật khi dội bom lung tung, hậu quả chỉ làm sát hại dân thường, gây căm thù nơi người dân. Qua lịch sử đó, sau này tôi không bao giờ tin lời các người phát ngôn Mỹ trong chiến tranh may chay bo nhap khau Việt Nam nói rằng họ chỉ tập trung dội bom xuống các mục tiêu quân sự ở miền Bắc. Khi nghe còi báo động, tất cả vội nhào xuống hầm núp, nhưng vẫn ló đầu ở cửa để theo dõi cuộc không chiến.

Chắc chắn là tôi không khách quan chút nào khi vẽ lại trên giấy các cuộc đụng độ trên không, luôn nhìn thấy cảnh "máy đi bộ máy bay Mỹ bị máy bay Nhật bắn hạ, rơi xuống đất còn kéo theo cột khói đen ngòm sau đuôi. Cuộc chung sống giữa Nhật và Pháp không kéo dài. Vào đầu năm 1945, tôi nhìn thấy tù binh Pháp nhục nhã bị binh lính Nhật trói dẫn đi máy tập chạy bộ loại nào tốt ngoài đường phố. Mới ngày nào họ còn là những ông chủ hét ra lửa trên mảnh đất này! Có lẽ đây là lần đầu tiên người Việt ý thức được rằng họ cũng như người Nhật có thể đánh bại được người phương Tây.Thế là một chính quyền thân Nhật do học giả Trần Trọng Kim đứng đầu các loại máy chạy bộ tại nhà đã ra đời tại đây nhưng chỉ nắm được quyền hành tượng trưng ở một số thành phố lớn. Chính quyền địa phương nằm trong tay các Ủy ban Thanh niên mới được bầu ra. Phần lớn các ủy ban này do các chính đảng yêu nước điều động, tích cực hơn hết là Quốc dân đảng và Cộng sản. Những người có "tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà
" học và uy tín thường được bầu vào các chức vụ trong ủy ban và tỏ ra năng động trong các hoạt động yêu nước và văn hóa hơn là hành chính.

Ba tôi trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Thanh niên địa phương và má tôi là đại biểu phụ nữ. Hầu hết các thành viên trẻ trong đại gia đình tôi có máy đi bộ bằng điện, cả bên ngoại lẫn bên nội đều tham gia vào một phong trào quần chúng nào đó. Thanh thiếu niên hát vang: Này thanh niên ơi đứng lên đáp lời sông núi! Đồng lòng cùng đi máy chạy bộ tốt nhất hiện nay hy sinh mở đường khai lối... Nhưng phong trào quần chúng nổi bật hơn hết của giai đoạn này có lẽ là chiến dịch xóa nạn mù chữ. Người ta động viên những thanh thiếu niên biết chữ dạy học cho người mù chữ, mà suốt thời kỳ thực dân thì hầu hết người Việt đều mù chữ. End