Thưa, Thái nhân chứng kiến rồi.
Quý hữu hẳn cảm thấy tình trạng sự việc như máy chạy bộ đa năng tech fitness-tf-20as vậy đáng trách https://thethaotaiphat.com.vn/may-ch...0as/p1358.html, tiền bối tiếp lời, và hiển nhiên bắt nguồn từ cố gắng muốn có giao tế nhân sinh mà không có khả năng nhận thức cần thiết sinh hoạt nhân sinh thế nào, vì khả năng như thế sẽ dẫn con người tới chỗ tin tưởng, cái trong thực tế là thực, [90a] số người máy chạy bộ điện đa chức năng-tf-07as hết sức tốt và số người vô cùng xấu đều rất hiếm, số người ở giữa hai cực điểm đông đảo.
tiền bối muốn nói thế nào? Thái nhân hỏi.

Tương tự người rất cao và người rất thấp, ông đáp. Quý hữu có máy chạy bộ trên không-ramathon nghĩ tìm một người cực kỳ cao hoặc một người cực kỳ thấp là cực kỳ hiếm thấy không? Hoặc con chó hay bất kể cái gì? Hay cái cực kỳ nhanh, cái cực kỳ chậm, cái cực kỳ xấu, cái cực kỳ đẹp, cái cực kỳ trắng, cái cực kỳ đen? Quý hữu có hay trong trường hợp như thế cái cực kỳ nhất ở hai cực thì hiếm và ít, nhưng máy chạy bộ điện kaitashi-k-1 cái ở giữa thì thừa và nhiều không?
Dạ, có, Thái nhân nói.
Bởi thế, [b] tiền bối nhấn mạnh, nếu tổ chức cuộc thi xấu xa, thể nào số người thắng, quý hữu biết chứ, cũng sẽ rất ít.Thưa, chắc vậy.
Chứ gì nữa, ông nói, song lý luận thực ra không như con người về phương diện đó. Bản nhân chỉ vừa cất bước theo quý hữu dẫn đường chỉ lối. Không mua ngay máy chạy bộ tài phát. Nét tương đồng dường như nằm ở chỗ này. Khi bắt đầu người thiếu khả năng trong lý luận đặt niềm tin vào lý luận coi như đúng, thế rồi ngay sau đó lại nghĩ lý luận sai (vì có khi lý luận đúng, có khi lý luận máy chạy bộ từ 10-15 triệu sai); cứ như thế với lý luận khác, rồi lý luận khác nữa. Quý hữu thừa biết, nhất là người bỏ thì giờ nghiên cứu mâu thuẫn cuối cùng tin tưởng chính họ đã trở nên hết sức thông thái,

[c] và khác hẳn mọi người, chỉ họ biết không hề có máy chạy bộ đơn năng tech fitness-tf-06as thành thật hay khả tín trong bất kỳ sự kiện hay lý luận nào. Mọi thứ ở đời chỉ chuyển hướng này, quay hướng nọ, nhấp nhô lên xuống như luồng nước trong eo biển Kariber, không lúc nào đứng im ở nguyên tại chỗ.
tiền bối nói đúng ơi là đúng, Thái nhân nhận định.
Ờ, giả dụ, Kinginhu ơi, ông tiếp lời, nếu máy chạy bộ điện kaitashi-k-1 có lý luận chân thực, khả tín, có thể tìm hiểu, nếu có người, song vì qua kinh nghiệm lý luận như thế, lý luận khi đúng, khi sai.