Diễn đàn: Khu vực Mở rộng

Trong môi trường ứng dụng văn phòng, có rất nhiều phần mềm, ứng dụng và vấn đề để chúng ta cùng nhau khám phá.

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6,048
  • Bài viết: 36,133
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2,781
   • Bài viết: 14,650
  2. Sự kết hợp các công thức excel hay từ những công thức dựng sẵn, Excel tạo ra được Những Công Cụ Tài Chính

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 722
   • Bài viết: 3,693
  3. Ứng dụng của excel trong các cách tính mang tính kỹ thuật.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 752
   • Bài viết: 5,341
  4. Ứng dụng của Excel cho ngành giáo dục

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 866
   • Bài viết: 6,895
  5. Có nhiều trò chơi trên Excel đây!!!!!!!!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 105
   • Bài viết: 773
  6. Những lĩnh vực khác những lĩnh vực trên sẽ được bàn ở đây. Nếu một lĩnh vực được đề cập nhiều sẽ được lập box riêng.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 815
   • Bài viết: 4,774
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,634
  • Bài viết: 7,388
  1. Những phần mềm bảng tính (spreadsheet) khác ngoài Excel.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 74
   • Bài viết: 304
  2. Word, OpenOffice Writer, KingOffice Writer, Google Docs, ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 657
   • Bài viết: 3,244
  3. Access, Fox, OpenOffice Database, ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 663
   • Bài viết: 3,201
  4. PowerPoint, OpenOffice Presentor, ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 118
   • Bài viết: 517
  5. MS Outlook, Lotus Notes, MS Exchange server, Yahoo Messenger, Skypes....

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  6. MS Visio, MS Picture Manager, Corel Draw, Adode Photoshop, SnagIt Editor, ACDSee, XARA 3D, ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  7. Các chương trình chống virus, spam, trojan và các tiện ích bảo mật hệ thống

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  8. Các vấn đề và công cụ liên quan đến phần cứng máy tính.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  9. Các trình duyệt, các công cụ thiết kế và xuất bản trang web, bảo trì mạng máy tính, ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Các phần mềm cho các thiết bị trợ giúp cá nhân, điện thoại thông minh ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  12. Những kiến thức về excel trên thế giới

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Với nhũng trình ứng dụng văn phòng không nằm trong nhóm các trình ứng dụng trên xin vui lòng đăng bài ở đây

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 85
   • Bài viết: 85