Diễn đàn: Kiến thức Excel

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Nơi đây tập hợp các bài viết hay của Giải Pháp Excel. Việc tham khảo thông tin của Giải Pháp Excel có thể thực hiện ở đây.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,002
  • Bài viết: 1,680
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 85
   • Bài viết: 149
 2. Kiến thức về các công thức và kỹ thuật sử dụng chúng.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 16,372
  • Bài viết: 104,659
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,057
   • Bài viết: 7,363
  2. Việc vận dùng hàm có thể có những vấn đề phát sinh lỗi. Hãy đăng bài ở đây.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2,117
   • Bài viết: 12,661
 3. Việc xử lý các vấn đề được phân theo vụ việc ở những chuyên mục tại đây.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 12,480
  • Bài viết: 72,868

  Bài viết cuối:

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 369
   • Bài viết: 3,330
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 716
   • Bài viết: 4,858
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,257
   • Bài viết: 7,876
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,096
   • Bài viết: 6,095
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3,613
   • Bài viết: 18,452

   Bài viết cuối:

 4. Các vấn đề của dữ liệu từ nhập liệu, trình bày, báo cáo phân tích, có thể được tìm thấy ở đây.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4,552
  • Bài viết: 27,638
  1. Công cụ Pivot table vẫn luôn được đánh giá là công cụ rất mạnh của Excel trong việc xữ lý dữ liệu. Hãy tìm hiểu và trao đổi về công cụ này ở đây.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 227
   • Bài viết: 1,243
  2. Lọc tự động (autofilter), lọc nâng cao (advanced filter) và các cách lọc dữ liệu khác hãy trình bày ở đây.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 970
   • Bài viết: 6,766
  3. Biều đồ, một công cụ quan trọng trong báo cáo.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 932
   • Bài viết: 3,777
 5. Các Add-ins sẵn có của Excel có những công cụ và hàm rất tốt. Tại sao không tận dụng chúng nhỉ?

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 534
  • Bài viết: 4,283