8/Rondo ở trong chợ để mua xe mới .anh giới hạn tìm kiếm 2 mẫu
Mẫu A trị giá $32,000 và Model B trị giá $28,000.anh trả tiền mặt cả 2 xe và sở hữu chúng trong 4 năm trước khi đổi xe mới.cuộc tìm kiếm của anh cho thấy rằng sự buôn bán giá đối .với mẫu A sau 4 năm là 60% của giá mua ban đầu ,trong khi sự buôn bán giá của mẫu B là 45%.lãi suất là 5%.chi phí vận hành và bảo hành cho các mẫu thì giống nhau .mẫu nào thì tốt hơn và rẻ hơn bao nhiêu ?