Trích dẫn Gửi bởi ndu96081631
Giả sử hiện tại r1 =10r2=20 nha
Vậy đoạn "ROW(" & r1 + 1 & ":" & r2 & ")" sẽ tương đương với "ROW(11:20)" đúng không?
Evaluate("ROW(" & r1 + 1 & ":" & r2 & ")") gần như tương đương với việc bạn quét chọn vùng A2:Ax rồi gõ vào thanh Formula công thức =ROW(11:20) va bấm Ctrl + Shift + Enter. Tiếp theo copy A2:Ax và Paste Values (để biến toàn bộ thành giá trị)
Vậy thôi
E đã hiểu . Vậy đoạn: Evaluate("ROW(" & r1 + 1 & ":" & r2 & ")") cũng tương đương đoạn :"=ROW(" & r1 + 1 & ":" & r2 & ")" phải ko bác?
E muốn hỏi thêm :nên dùng range()...=Evaluate() hay range()...="=...." ?