Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, với nhiều thay đổi rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức Hạch toán Kế toán, chỉnh sửa mẫu biểu báo cáo trong phần mềm Kế toán tại tất cả các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
Để kịp thời phổ biến và cập nhật những quy định mới về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 2015 nhằm giúp cho đội ngũ Kế toán các Công ty, Doanh nghiệp cũng như đội ngũ Kế toán viên hành nghề hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định mới của Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 2015, Vietsourcing tổ chức khóa học:
“Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC”
Mục tiêu khóa học:
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
· Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp mới
· Nắm bắt sớm, kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 200/2014/TT-BTC
· Giải đáp được các vướng mắc liên quan thông qua Chuyên gia của Bộ Tài chính
Đối tượng học viên:
· Giám đốc, Tổng Giám đốc các Doanh nghiệp hay Tập đoàn
· Kế toán trưởng, Kế toán viên các Doanh nghiệp
· Giám đốc Tài chính, Kiểm toán viên
· Kế toán viên hành nghề và các đối tượng khác có quan tâm.
Giảng viên:
TP HCM

Thời lượng
9h (3 buổi) 25.04 (8h30-11h30 & 13h30-16h30) và 26.04 (8h30-11h30)

Học phí
1,500,000Chuyên gia của Bộ Tài chính có nhiều năm kinh nghiệm thực tế nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.
Nội dung chính:
Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;
Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC.
Thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây:
· Thay đổi hình thức ghi sổ Kế toán
· Phân biệt rõ mục đích Hạch toán Kế toán và mục đích Thuế
· Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.
· Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
· Qui định về hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ Kế toán có sự linh hoạt
· Hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.
· Các vấn đề liên quan đến BCTC hợp nhất
Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập www.vietsourcing.edu.vn để biết thêm thông tin
Hoặc gọi hotline: 09 4241 8998