Ai chỉ giúp mình cách tạo năm hạch toán và số kho trong file này với. Hiện tại file chỉ có 8 mã kho. mà mình muốn tạo lên 30 kho.bên sheet NXT. Ai biết cách tạo của file này chỉ giúp mìh với. Cảm ơn nhiều!