Khách hàng A mua một chiếc ô tô với giá 500 triệu đồng với 2 phương thức mua hàng:
1. Trả trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 năm, trả 3 tháng 1 lần (8 lần). Số tiền mua xe (tiền gốc) phải trả hàng tháng đều nhau, ngoài ra khách hàng phải trả thêm tiền lãi tính trên số dư nợ còn lại.
2. Trả trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 năm, 3 tháng 1 lần (8 lần). Số tiền phải trả (bao gồm tiền mua xe và tiền lãi tính trên số dư nợ còn lại) hàng tháng đều nhau. Lãi suất là 3%/quý (3 tháng)
Cho biết số tiền gốc và lãi trả hằng năm theo 2 phương thức trên