nhờ anh, chị trong diễn đàn viết giúp em nút lệnh này, như file đính kèm