Anh chị nào đã dùng phần mền fast 2004.f xin chỉ em cách vào vào làm, sử dụng phần mền ạ