Em có làm 1 báo cáo trên Excel bằng Add-in Atools nhưng không hiểu sao bị lỗi "data type mismatch in criteria expression". Em tìm mãi mà không ra lỗi. Up file lên đây các cao thủ giúp em với ạ! Thanks all! Chỉ em cách khắc phục với.[IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG]