mình mới học về cái này nên chưa biết làm, mong mọi người giúp .[IMG]images/smilies/cryss.gif[/IMG][IMG]images/smilies/cryss.gif[/IMG]
Một dự án công ty A mời Hùng đầu tư trong các trường hợp sau:
1. Công ty yêu cầu anh Hùng thực hiện tuần tự: 3 năm đầu tiên vào đầu mỗi năm đầu tư với số tiền là: 10 triệu đồng, sau đó dự án sẽ tiếp tục yêu cầu đầu tư 20 triệu vào năm thứ 4; 30 triệu vào năm thứ 5; 50 triệu vào năm thứ 6. Lãi suất không thay đổi 8%/năm. Tính số tiền lời mà anh Hùng đucợ hưởng từ dự án này vào cuối năm thứ 6.
2. Trong trường hợp: thực tế anh hùng có số vốn sẵn là 120 triệu và anh muốn tham gia đầu tư vào công ty A ( như câu 1); trong khi đó Hùng dùng số tiền chưa đầu tư vào công ty A làm lãi lại ngân hàng B với thang lãi suất năm như sau: 12% từ trên 100 triệu; 10% từ trên 90 triệu; 8% từ trên 80 triệu; 6% cho từ trên 60 triệu và 5% cho các mức tiền thấp còn lại. Hãy giúp Hùng tính toán lấy lãi B đầu tư vào A sao cho có lợi nhất. Trong suốt 6 năm.
3. trong trường hợp Hùng có sử dụng thu nhập hàng tháng là 6 triệu kết hợp bổ trợ cho đầu tư tại câu 1 và lấy tiền lãi câu 2 thì sau 6 năm Hùng có được số tiền là bao nhiêu?