Gửi các ACE GPE,

Tôi đang tính lương cho nhân viên làm ca đêm. Tuy nhiên, có rất nhiều nhân viên làm ca đêm nhưng không làm trọn trong khung thời gian của ca đêm (từ 10 tối đến 6h sáng), mà ca đêm của họ có thể làm sớm/trễ hơn so với thời gian làm bắt đầu được tính ca đêm.
Do đó, tôi muốn lọc ra hai cột tổng số giờ làm việc 100% và 130%:
- cột 1: tổng số giờ nằm ngoài ca đêm (nằm ngoài khung giờ từ 10h tối -> 6h sáng)
- cột 2: tổng số giờ nằm trong ca đêm (từ 10h tối -> 6h sáng)
Tôi xin gửi file đinh kèm.

Xin cảm ơn các ACE trước.