có file làm thanh toán hay nhưng mà không biết làm sao tạo ra giưac cột số 1 và cột số 2 ( gần cột A ), xem file đính kèm mới biết được........Mấy bác giúp e với