Hiện nay e được giao quản lý một số vật tư của kho. Em sử dụng excel để dễ quản lý. Tuy nhiên e gặp một số khó khăn khi đếm kiểm tra. E có một sheet tổng ghi lại toàn bộ số lượng mặt hàng, mỗi lần xuất e phải tạo ra 1 sheet con phiếu suất. (Cách tạo phiếu con bằng cách nhấn Ctr với kéo một sheet phiếu suất mẫu) khi kiểm tra e phải ngồi đếm lại số lượng hàng đã suất ra ở các sheet phiếu suất.
Các bác có biết lệnh nào giảm trừ số lượng ở sheet tổng khi tạo một sheet phiếu suất con hay k chỉ e với, cám ơn các bác nhiều lắm!