Em có 1 bảng ghi số lượng khách đi xe theo từng chặng khác nhau của từng ngày. Em muốn tạo 1 form nhập liệu giống bảng này và tự động nhảy sang sheet tổng hợp tất cả các ngày trong tháng. Và có thể theo dõi được bảng nào của nagyf nào tại sheet tổng hợp. Các canh chị giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn ạ! Thanks all![IMG]images/smilies/a20.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a20.gif[/IMG]