Tình hình e sắp thi excel dạng hàm tài chính, thầy sẽ cho ra BT tương tự như hình mà h e k biết gì cả. Anh chị nào giải được xin hướng dẫn cụ thể cho e với ạ, e xin cảm tạ nhiều!