Máy Pro giải giúp mình bài tính lãi xuất với, gần tới hạn nộp bài rồi
Mình có đính kép đề trong sheet 1 . sheet 2, máy bạn kéo về rồi giúp mình với
Cảm ơn trước
Đây là link bài của mình...
https://www.fshare.vn/file/GD8RUPP5D456