Mình có 1 file dữ liệu, mình lọc được số tiền của từng KH mua trong ngày = sumifs vào 1 hàng ở một sheet khác, nhưng không biết làm sao để đưa số hoá đơn của KH đó vào.
Nhờ các bạn giúp đỡ
Cám ơn