các anh chị giúp em với , em có cái bảng tính cứ 1 hai hôm nó lại mất toàn bộ định dạng bảng (border). NGày nào em cũng phải nhập mà mất nhưu thế này chỉ có nhập lại .Ai giúp em với. E gửi file lỗi trong tệp đính kèm