Giúp với các bạn. Bài mình phải nộp gấp.T.T
Một công ty bán xe ô tô xây dựng các phương thức bán hàng của công ty như sau:
PT1: Khách hàng trả toàn bộ tiền ngay sau khi nhận se với giá 500 tr mỗi chiếc
PT2: khách hàng trả 100tr ngay khi nhận xe, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 năm, trả 03 tháng 01 lần. Số tiền mua xe(tiền gốc) phải trả hàng tháng đều nhau, ngoài ra khách hàng phải trả thêmtieenf lãi tính trên số dư nợ còn lại

PT3: khách hàng trả 100tr khi nhận xe, số tiền còn lại trả trong 2 năm, trả 03 tháng 01 lần. số tiền phải trả bao gồm tiền mua xe và tiền lãi tính trên số dư nợ còn lại) hàng tháng đều nhau. Lãi suất 3%/ quý
Cho biết số tiền vốn gốc và lãi trả hàng năm mua theo PT2 và PT3
Cám ơn mọi người.