A/C ơi giúp em với! Em muốn lấy lại sheet " Chi T3.2015" trong excel 2007 mà em tìm trong Unhide không có. Em cảm ơn! Em gửi file đính kèm mong Anh chị giúp đỡ