mình có 1 file nhờ anh chị em làm giúp minh để mình quản lý hàng hóa và khách hàng của mình được tốt hơn mình xin gửi file mong được sự giúp đỡ tận tình