Cho em hỏi: sau khi export report của access có sử dụng checkbox sang excel thì bị chuyển về dạng true/false là thế nào ạ? có cách nào để sửa sao cho khi mình chuyển qua excel thì vẫn giữ nguyên checkbox không?