Em là gà con mới học mổ thóc, các bác cho em hỏi nhờ chút ạ.
Em lập một bảng kế hoạch như file đính kèm. Em muốn khi nào gần đến (ví dụ trước 2 ngày) ngày nào có kế hoạch gì đó thì ô kế hoạch đó sẽ được tô màu đỏ để nhắc em.
Ví dụ: ở ô 10/4 (gióng từ hàng tháng (hàng 2) và cột ngày (cột A)) có lịch đi đá bóng. Thì khi đến ngày 8/4 trên thực tế, ô 10/4 đó sẽ được fill đỏ lên để nhắc em.
P.s: Em đã tìm cả ngày hôm nay trên diễn đàn nhưng không có bài nào giống ý em cả, mà đọc kiến thức để luận ra cách làm thì em đọc mãi vẫn chưa hiểu và chưa làm được ạ. Mong các bác giúp đỡ.