Gửi các anh chị,

Xin vui lòng hướng dẫn em lập bảng thống kê số lượng Pepsi bán ra trong tháng 1 và 2,
thành tiền bán ra trong tháng 1 và 2.

Cảm ơn nhiều