Hiện tại mình có file excel bị lỗi : mỗi khi chèn hàng là báo lỗi "Excel cannot complete this task with available resources. Choose less data or close other applications." Mong các bác giúp mình xử lý lỗi này với . Mình cũng add file lỗi lên rồi các bác xử lý giúp mình vớiThank all